رزومه تکنسین فنی - تعمیر و نصب

فیلترها

ساخت رزومه
امین محمد همتی هنرجو الکترونیک
نمایش رزومه
ساخت رزومه
شرکت توان سازان فجر پژوهش و اختراع و کارآفرینی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مهدی ولیزاده صوفحسن تکنسین فنی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
محمد رضا حسن خان لوطی باشی تکنسین فنی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
متین رحمانی متین رحمانی ۲۱ ساله از تهران
نمایش رزومه
سجاد شمسی 09364320027
نمایش رزومه
علی عیسی یک مهندس ماهر
نمایش رزومه
مهدی رحیمی مهندس حرفه ای
نمایش رزومه
ساخت رزومه
فرشاد مهردادیان مجری و طراح شبکه های رایانه ای
نمایش رزومه
غلامرضا شیردل  
نمایش رزومه
علی سهرابی دهکردی  
نمایش رزومه
محمد اسدی  
نمایش رزومه