رزومه کارشناس فروش و بازاریابی

فیلترها

ساخت رزومه
حسن شمس اللهی مشاوره فروش و بازاریابی
نمایش رزومه
سجاد اکبری خدمات سئو و طراحی سایت
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مجتبی حزابی پور یک فروشنده با فن بیان خوب
نمایش رزومه
امید رضایی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
محمدجواد نظامی پور  
نمایش رزومه
نادیا بخشی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
علی ده بزرگی مدیرعامل ورزمان
نمایش رزومه
ساخت رزومه
محمدرضا (حافظ) معینی کارگردان هنری و مشاور تبلیغاتی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
پدرام خدابنده  
نمایش رزومه
سیدعلیرضا صالح کوتاهی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
صدرا صالحی مدیریت کسب و کار های کوچک
نمایش رزومه
ساخت رزومه
احسان ضیایی فر  
نمایش رزومه