رزومه کارشناس فروش و بازاریابی

فیلترها

گلرخ ایازی ادمین تخصصی و حرفه ای
نمایش رزومه
مهسا یزدی  
نمایش رزومه
حبیب طبرسی یک مدیر با تجربه در صنعت
نمایش رزومه
ساخت رزومه
علی سرجوقیان کار آفرین اصفهان
نمایش رزومه
ساخت رزومه
صادق ایران پناه 09157927600
نمایش رزومه
هاشم ملکی توانایی فروش بالا
نمایش رزومه
سجاد دریس ادمین اینستاگرام
نمایش رزومه
ساخت رزومه
افسانه رمضانی 09154400299
نمایش رزومه
منصوره محله خالویی 09133924952
نمایش رزومه
ساخت رزومه
حسن شمس اللهی مشاوره فروش و بازاریابی
نمایش رزومه
سجاد اکبری خدمات سئو و طراحی سایت
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مجتبی حزابی پور یک فروشنده با فن بیان خوب
نمایش رزومه