رزومه مدیر عامل - اجرایی - پروژه

فیلترها

عبدالحسین محمدی مهندس شیمی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مسعود دودکانلوی میلان مهندس مکانیک - هوافضا
نمایش رزومه
حامد لواسانی منش یک مدیر خلاق
نمایش رزومه
ساخت رزومه
پریسا کرون @manager.parisa_krn
نمایش رزومه
حسین باقری کارشناس NDT و بازرس جوش
نمایش رزومه
ساخت رزومه
محمدرضا (حافظ) معینی کارگردان هنری و مشاور تبلیغاتی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
صدرا صالحی مدیریت کسب و کار های کوچک
نمایش رزومه
محمد امین احمدیه  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
وحید آقایی شهرساز
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مهدی ادیبان کارشناس ایمنی بهداشت محیط زیست
نمایش رزومه
زهرا سادات حسینی  
نمایش رزومه
عارف اشرفی  
نمایش رزومه