رزومه مدیر عامل - اجرایی - پروژه

فیلترها

محمد صابری مشاور مدیریت نویسنده و پژوهشگر
نمایش رزومه
ساخت رزومه
فاطمه ترابی fatemetorabi8
نمایش رزومه
عبدالحسین محمدی مهندس شیمی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مسعود دودکانلوی میلان مهندس مکانیک - هوافضا
نمایش رزومه
حامد لواسانی منش یک مدیر خلاق
نمایش رزومه
ساخت رزومه
پریسا کرون @manager.parisa_krn
نمایش رزومه
حسین باقری کارشناس NDT و بازرس جوش
نمایش رزومه
محمد امین احمدیه  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
وحید آقایی شهرساز
نمایش رزومه
زهرا سادات حسینی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
صدرا صالحی مدیریت کسب و کار های کوچک
نمایش رزومه
عارف اشرفی  
نمایش رزومه