فیلترها

علیرضا حسینی رابری طراح محصول و هویت بصری
نمایش رزومه
مهناز زهیری یک طراح خلاق
نمایش رزومه
مصطفی بهمن آبادی طراح گرافیگی و سایت هستم
نمایش رزومه
آمنه آسنگ ادمین ساخت پست
نمایش رزومه
ساخت رزومه
صالح مشهدیان یک طراح خلاق
نمایش رزومه
ساخت رزومه
شهاب سیاوش طراح گرافیک و فونت | نویسنده
نمایش رزومه
سینا مختاری گرافیک دیزاینر/دکترای هنر
نمایش رزومه
زهرا جمال زاده یک طراح و نقاش خلاق و فعال
نمایش رزومه
ساخت رزومه
ستایش فرجامی تولید محتوا و گرافیست
نمایش رزومه
ساخت رزومه
ملیکا لامع طراح لباس نرم افزار
نمایش رزومه
محمدحسن امینی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
نوید اچگان  
نمایش رزومه