رزومه مسئول دفتر - منشی - پذیرش

فیلترها

نجمه یوسفی طراح و خطاط فریلنسر
نمایش رزومه
ساخت رزومه
زهرا اصفهانیان کارشناس ماهر خسارت بیمه
نمایش رزومه
محبوبه آویزه مدیر داخلی منضبط و با مسئولیت
نمایش رزومه
هاشم ملکی توانایی فروش بالا
نمایش رزومه
بهمن قاسمی امور اداری
نمایش رزومه
علی اذرکیش کارشناس میکروبیولوژی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
هانیه خانمحمدی پشتیبان ومشاور ، عکاس وادیتور
نمایش رزومه
ساخت رزومه
حمیدرضا طیبی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
علی کریمی  
نمایش رزومه
روح اله محمدزاده موید  
نمایش رزومه
شقایق آقاخانی طراح خلاق
نمایش رزومه