اداری و اجرایی

فیلترها

مرضیه خاکسار فردی خلاق مسئولیت پذیر
نمایش رزومه
حامد لواسانی منش یک مدیر خلاق
نمایش رزومه
ساخت رزومه
پریسا کرون @manager.parisa_krn
نمایش رزومه
ساخت رزومه
هانیه خانمحمدی پشتیبان ومشاور ، عکاس وادیتور
نمایش رزومه
مهرزاد صادقپور فعال و خوش ذوق و قوی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مجتبی حزابی پور یک فروشنده با فن بیان خوب
نمایش رزومه
حسین باقری کارشناس NDT و بازرس جوش
نمایش رزومه
سیما سيگارچي یزدی نیروی مستعد و متعهد
نمایش رزومه
سجاد فلاح دلچه یک پشتیبان مجرب
نمایش رزومه
رامتین روحانیان  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
احسان ضیایی فر  
نمایش رزومه
عارف اشرفی  
نمایش رزومه