آموزش و مشاوره

فیلترها

مرضیه خاکسار فردی خلاق مسئولیت پذیر
نمایش رزومه
پویا قلی زاده تولید محتوا با کیفیت ، مشاور
نمایش رزومه
رها مهابادی ادمین پیج
نمایش رزومه
ساخت رزومه
سجاد شفیعی مدرس زبان
نمایش رزومه
ساخت رزومه
سامان فرهادی فر فعال و با انگیزه
نمایش رزومه
ساخت رزومه
پریسا کرون @manager.parisa_krn
نمایش رزومه
ساخت رزومه
داریوش مرادی تولید محتوا ، ادمین پیج
نمایش رزومه
سلیمه عبداللهی ادمین و مشاور اینستاگرام
نمایش رزومه
ساخت رزومه
بهارک جوانشیر یک ادمین و مشاور خلاق
نمایش رزومه
سینا تاجیک نایب قهرمان جهان و عضو تیم ملی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
الهه پیراسته جو یک ادمین حرفه ای اینستاگرام
نمایش رزومه
ساخت رزومه
یاسمن جودی مشاور معمار خلاق
نمایش رزومه