مهندسی و تکنولوژی

فیلترها

علیرضا بلال ینگی کند  
نمایش رزومه
محمد نوید خالقیار برنامه نویس و گرافیک کار
نمایش رزومه
سجاد فلاح دلچه یک پشتیبان مجرب
نمایش رزومه
ابوالفضل خزایی برنامه نویس فرانت اند
نمایش رزومه
رامتین روحانیان  
نمایش رزومه
مریم جعفری  
نمایش رزومه
زهرا نظری موحد  
نمایش رزومه
احسان اسماعیلی  
نمایش رزومه
محمدامین نصری نصرآبادی  
نمایش رزومه
بهادر رستمی  
نمایش رزومه
علیرضا احسانی فر  
نمایش رزومه
مهرزاد تجاره طراح و برنامه نویس نرم افزار
نمایش رزومه