فیلترها

بتول علی پور گماری ایده پرداز خلاق
نمایش رزومه
محمد عباسی نژاد مدرس مشتاق
نمایش رزومه
هستی محمدی وند طراح و گرافیست/ مترجم زبان چین
نمایش رزومه
ساخت رزومه
راحله فلکنازی 09223126873
نمایش رزومه
آرمینا انصاری ادمین خلاق و ایده‌پرداز
نمایش رزومه
ساخت رزومه
علیرضا پاکرویان پژوهشگر مستقل
نمایش رزومه
ساخت رزومه
سجاد شفیعی مدرس زبان
نمایش رزومه
ساخت رزومه
پریسا کرون @manager.parisa_krn
نمایش رزومه
ساخت رزومه
آرمان معتمد حائری  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
طارق یاراحمدی مترجم سه سویه عربی کردی فارسی
نمایش رزومه
فرشته شاه آبادی  
نمایش رزومه
محسن میرزایی  
نمایش رزومه