رزومه کارشناس پشتیبانی و امور مشتریان

فیلترها

نادر تقی لو 09197841404
نمایش رزومه
ساخت رزومه
بهروز رفتاری تحلیل بازار ملک و حفظ سرمایه
نمایش رزومه
مجتبی سیدی منظم . وقت شناس . مسولیت پذیر
نمایش رزومه
ساخت رزومه
محمد رضا حسن خان لوطی باشی تکنسین فنی
نمایش رزومه
محمد غیاثی فروش تخصصی مویرگی
نمایش رزومه
گلرخ ایازی ادمین تخصصی و حرفه ای
نمایش رزومه
ساخت رزومه
محمد اسداله خان والی پشتیبان فروش،حسابدار ،انباردار
نمایش رزومه
منصوره محله خالویی 09133924952
نمایش رزومه
مرضیه خاکسار فردی خلاق مسئولیت پذیر
نمایش رزومه
ساخت رزومه
هانیه خانمحمدی پشتیبان ومشاور ، عکاس وادیتور
نمایش رزومه
مهدی امجدیان ادمین و تایپیست حرفه ای
نمایش رزومه
محمد حسین طاهری خلاق و با اعتماد به نفس
نمایش رزومه