رزومه خبرنگار

فیلترها

محسن کیادربندسری طراح دست به قلم
نمایش رزومه
ساخت رزومه
ناصر غلامی هوجقان خبرنگار و
نمایش رزومه
ساخت رزومه
لیلا اقلیما خبرنگار
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مهلا برموده 09130444238
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مژگان سنجری خبرنگار و مدرس فن بیان
نمایش رزومه
ساخت رزومه
جهانگیر حاجی زاده محقق فضای مجازی وسواد رسانه ای
نمایش رزومه
ساخت رزومه
داوود شیخ جبلی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
ابوالفضل قاضی  
نمایش رزومه
راضیه وحدتیان  
نمایش رزومه