رزومه مسئول کارگاه - کنترل پروژه

فیلترها

ساخت رزومه
پرویز داودزاده آتش نشان،کارشناسی HSE
نمایش رزومه
محمد مهدی نصرتی مهندس اجرایی باسابقه بالا تونل
نمایش رزومه
مهرزاد صادقپور فعال و خوش ذوق و قوی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مجتبی حزابی پور یک فروشنده با فن بیان خوب
نمایش رزومه
رامتین روحانیان  
نمایش رزومه
امید رضایی  
نمایش رزومه
محمد محمدطالبی  
نمایش رزومه
مهدی سراوانی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
حسن الوندی  
نمایش رزومه
مجتبی عربی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
نادر ولی زاده کاخکی  
نمایش رزومه
محمد شعاعی نائینی  
نمایش رزومه