رزومه کارشناس نرم افزار

فیلترها

مسلم حسن صفت مژدهی برنامه نویس
نمایش رزومه
سجاد بیکی طراح گرافیک
نمایش رزومه
مهرداد چگینی علی آبادی  
نمایش رزومه
مهناز عالمی  
نمایش رزومه
جواد رجب زاده  
نمایش رزومه
شکوفه پورکان  
نمایش رزومه
مریم جعفری  
نمایش رزومه
حسین باقری  
نمایش رزومه
محدثه ابریشمی  
نمایش رزومه
امیرحسین حضوری  
نمایش رزومه
سید عماد محمدی  
نمایش رزومه
مریم رحمان نتاج یه دختر که عاشق تکنولوژیه
نمایش رزومه