رزومه کارشناس نرم افزار

فیلترها

مجتبی دهقان زاده مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار
نمایش رزومه
کوروش صمدی Blockchain Developer
نمایش رزومه
سجاد فلاح دلچه یک پشتیبان مجرب
نمایش رزومه
مهناز عالمی  
نمایش رزومه
محدثه ابریشمی  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مهران مهرانی فرد برنامه نویس و طراح وب
نمایش رزومه
ساخت رزومه
مهرداد چگینی علی آبادی  
نمایش رزومه
شکوفه پورکان  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
جواد رجب زاده  
نمایش رزومه
ساخت رزومه
حسین باقری  
نمایش رزومه
مریم جعفری  
نمایش رزومه
مهرزاد تجاره طراح و برنامه نویس نرم افزار
نمایش رزومه