رزومه کارشناس نرم افزار

فیلترها

مسلم حسن صفت مژدهی برنامه نویس وب
نمایش رزومه
سجاد بیکی طراح گرافیک
نمایش رزومه
شکوفه پورکان  
نمایش رزومه
مهناز عالمی  
نمایش رزومه
مهران مهرانی فرد برنامه نویس و طراح وب
نمایش رزومه
جواد رجب زاده  
نمایش رزومه
مریم جعفری  
نمایش رزومه
مهرداد چگینی علی آبادی  
نمایش رزومه
حسین باقری  
نمایش رزومه
محدثه ابریشمی  
نمایش رزومه
امیرحسین حضوری  
نمایش رزومه
مریم رحمان نتاج یه دختر که عاشق تکنولوژیه
نمایش رزومه