فیلترها

زهرا محمدیان یک محقق نرم افزار
نمایش رزومه
ساخت رزومه
راضیه ابراهیمی نسب 09162791511
نمایش رزومه
سیاوش پرویزی 09375297994
نمایش رزومه
ساخت رزومه
فاطمه عیارزاده 09399722372
نمایش رزومه
ساخت رزومه
علیرضا زنداف مهندس مکانیک
نمایش رزومه
رویا بادبانی  
نمایش رزومه
محمد طالبی طراح فنی و مهندسی معکوس صنعتی
نمایش رزومه
ساخت رزومه
سامان فرهادی فر فعال و با انگیزه
نمایش رزومه
حسین باقری کارشناس NDT و بازرس جوش
نمایش رزومه
سلیمه عبداللهی ادمین و مشاور اینستاگرام
نمایش رزومه
زهرا سادات حسینی  
نمایش رزومه
احسان اسماعیلی  
نمایش رزومه